Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

vrijdag 17 augustus 2007

10.000-ste bezoeker Kazemattenmuseum

Dit jaar heeft het Kazemattenmuseum te Kornwerderzand op woensdag 15 augustus de 10.000 ste bezoeker welkom mogen heten. Ruim een maand eerder dan het vorige seizoen. Het druk bezochte museumweekend in april heeft hiertoe bijgedragen. Maar ook door de wisselexpositie over de bouw van de 75-jarige Afsluitdijk. De rol van het Ministerie van Oorlog wordt hierin extra belicht. Nog niet eerder getoond materiaal uit het Nationaal Archief wordt hierin extra belicht. Zoals kaarten, blauwdrukken en tekeningen. Medio septemberwordt door het Kazemattenmuseum, het ZUiderzeemuseum en het Museum Nieuwland Erfgoed een DvD, een Basisboek en een Werkboek voor de scholen gepresenteerd. Dit materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld voor de groepen zevn en acht en de onderbouw van het VMBO. De scholen kunnen bij de musea de benodigde aantallen aanvragen.

Geen opmerkingen: