Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

woensdag 19 december 2007

Rijkswaterstaat start toekomstverkenning Afsluitdijk

Rijkswaterstaat start samen met de provincies Friesland en Noord-Holland in opdracht van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat een toekomstverkenning voor de Afsluitdijk. Met dit traject wordt gezocht naar ideeën en mogelijkheden voor een vernieuwd gebruik van de Afsluitdijk. In januari en februari 2008 worden in vier bijenkomsten experts uitgenodigd om hun ideeën en visie op de toekomst van de Afsluitdijk te presenteren.
De afsluitdijk is meer dan een dijk alleenDe Afsluitdijk was tot nu toe primair een waterkering. Een dijk, die voor de toekomst niet meer voldoet aan de strenge veiligheidseisen en de komende jaren versterkt gaat worden. Maar de Afsluitdijk zou in de toekomst meer functies kunnen krijgen. Samen met experts en maatschappelijk betrokkenen wordt gekeken naar mogelijkheden die ook andere functies van de Afsluitdijk kunnen versterken of er nieuwe aan toevoegen. Zo wordt gezocht naar innovatieve projecten die de ecologie in het gebied verbeteren, de productie van duurzame energie verhogen of de culturele en recreatieve betekenis van de Afsluitdijk meer inhoud kunnen geven. Innovatie, ecologie en duurzaamheid zijn hierin kernbegrippen.
Integrale verbetering van de AfsluitdijkNa de bijeenkomsten wordt in maart 2008 gestart met een marktconsultatie via een internationale uitvraag. Aan geselecteerde marktpartijen wordt dan gevraagd uit de ideeën haalbare totaalconcepten samen te stellen. Eind 2008 wordt hierover gerapporteerd aan Staatsecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat en volgt verdere besluitvorming door het kabinet.
De bijeenkomsten (ateliers) worden geregisseerd door de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) onder leiding van prof. dr. W.J. de Ridder, hoogleraar toekomstonderzoek Universiteit Twente. Het totale proces wordt begeleid door een expertgroep onder leiding van de heer drs. E.H.Th.M. Nijpels.

Bron: VanAnaarBeter 17 december 2007

Geen opmerkingen: