Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

vrijdag 6 april 2007

Chinese vice-premier bezoekt Afsluitdijk

Friesland - De vice-premier van China, de heer Hui Liangyu, is van 8 tot en met 11 april op werkbezoek in Nederland. Het bezoek, dat grotendeels in het teken staat van water, toont aan dat China veel waarde hecht aan de bilaterale relatie met Nederland op dit terrein. De vice-premier bezoekt de Maeslantkering en de Afsluitdijk. Tevens is hij op 10 april aanwezig op het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij de ondertekening van 3 overeenkomsten tussen Nederland en China op het gebied van waterhuishouding en droogte.

Geen opmerkingen: