Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

woensdag 7 mei 2008

Canadese oorlogsveteraan Orville Cook opent seizoen kazemattenmuseum

Afsluitdijk - Op zaterdag 3 mei ontving het Kazemattenmuseum de Canadese veteraan Orville Cook ( 87 ). Hij opende het museumseizoen voor het Kazemattenmuseum. Hij landde vlak na "D-Day", ( 6 juni 1944 ) op invasiestrand "Juno Beach" in Normandië en nam op 16 april 1945 deel aan de slag bij Wons en werkte zo mee aan de bevrijding van Friesland.

canadees4.JPG
Links burgemeester Piersma met in het midden Orville Cook.

Na ontvangst door de voorzitter van de Stichting Kornwerderzand werd hij o.a. toegesproken door de burgemeester van Wünserdiel, de heer Theunis Piersma, die hem na zijn speech een fotoboek van zijn gemeente overhandigde. Cook was hierna eregast bij de Dodenherdenking in Sneek.

canadees3.JPG

Met dit bezoek en ceremonie opende het Kazemattenmuseum de poorten voor het nieuwe museumseizoen van 1 mei tot 1 november op de gebruikelijke tijden. In de maand april kreeg het museum een onverwacht grote toeloop van groepen van scholen, dit naar aanleiding van het, aan ruim 600 scholen in Friesland toegezonden Educatiepakket "Streek troch de see". Het museum kan vrijwilligers gebruiken en hield via de media een geslaagde wervingsactie, met als resultaat maar liefst 24 aanmeldingen van aspirant vrijwilligers.

canadees2_1.JPG

Op zondag 4 mei was er om 18.00 uur de traditionele Dodenherdenking in het Kazemattenmuseum, met dit jaar zeer veel belangstellenden. Aanwezig waren vertegenwoordigers van Provincie en Gemeente; de 3 Krijgmachtsonderdelen; Verenigingen van oudmilitairen; etc.. Kransen werden gelegd bij de 3 Eremonumenten op het pleintje in het museum. Een detachement van het 44e Paininfbat. Reg. Johan Willem Friso ( juist teruggekeerd uit Afganistan ) vormde de erewacht en Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers zorgden voor de muzikale omlijsting. Een overdenking werd uitgesproken door Pastor S. Draisma uit Bolsward.

Gedurende de openingstijden van het Kazemattenmuseum is ook het Informatiecentrum "De Dijk" op Kornwerderzand van Rijkswaterstaat geopend voor het publiek. Hierin is een expositie ingericht over alles wat te maken heeft met de Afsluitdijk.

maandag 7 april 2008

Wegwerkzaamheden bij Kornwerderzand

Afsluitdijk - Tussen Kornwerderzand en Breezanddijk voert Rijkswaterstaat vanaf vrijdag 4 april tot en met vrijdag 6 juni werkzaamheden uit op de A7 Afsluitdijk.

luchtfoto_kWZ.jpg
De werkzaamheden bestaan uit het asfalteren van de A7 over een afstand van bijna 7 kilometer. Deze werkzaamheden zijn onder te verdelen in twee fasen. Gedurende de hele periode geldt een snelheidsbeperking vanwege verschoven rijstroken. Vrijdag 4 april tot en met vrijdag 2 mei - Onderhoudswerkzaamheden in de richting van Friesland. De afrit Kornwerderzand is in deze periode afgesloten voor de weggebruiker. Hiervoor is een omleidingsroute ingesteld via de A7 afrit Zurich (15) over de A7 richting Kornwerderzand. Gele borden zullen de omleidingsroute ter plaatse aangeven. Dinsdag 6 mei tot en met vrijdag 6 juni - Onderhoudswerkzaamheden in de richting van Noord-Holland.

zondag 2 maart 2008

Titus Klein eerstgeborene Breezand Afsluitdijk

Breezand – Na ruim 78 jaar komt eindelijk het verhaal boven water van de eerstgeborene van Breezand op de Afsluitdijk. Op 14 januari kwam Titus Klein tegenwoordig woonachtig in Ter Apel als eerstgeborene van Breezand ter wereld. Een officiële geboortebeker en lepel van de gemeente Wûnseradiel leveren na een kleine tachtig jaar het onomstotelijke bewijs. In 1928 kwam de familie Klein naar de te bouwen Afsluitdijk. Na de voltooiing van de dijk kreeg vader Klein een herinneringsmedaille. Ook kreeg vader Klein een koninklijke onderscheiding. De heer Titus Klein vertelt zijn verder verhaal in foto's.

Op bovenstaande foto is de beker en de lepel te zien met daarop de naam van de heer Klein en op de lepel staat het gemeentewapen van Wûnseradiel.
De detailfoto laat duidelijk leesbaar de teksten zien waarop de eerstgeborene van Breezand officieel wordt aangekondigd.

De eerste foto van kleine Titus Klein in de keet te Breezand (dijkvak Breezand-Oost)

Als kleine kerel moet Titus zich nog vasthouden aan zijn fraaie kinderstoel.


Kleuter Titus op de arm van zijn vader voor de keet in Breezand.
De broer van Titus genaamd Geert met de hond 'Siep'. Deze broer werkte ook aan de Afsluitdijk. Hij was machinist op één van de smalspoortreintjes.Ome Jan Klein met zus Jantje en broer Albert (die later in Breezand verdronk) Let ook rechtsachter op het geïmproviseerde hondenhok.

De keet waar de familie Klein woonde. Voor de keet staat het werkvolk wat bij de familie was ingekwartierd.De ploeg werkers waar ook de familie Klein deel van uitmaakte. De namen voor zover bekend zijn liggend in het zand van links naar rechts Vader Albert Klein, broer Albert, en zus Jantje. Dan de tweede persoon van rechts moeder Klein en als laatste zittend midden op de foto met mandoline en sigaret broer Geert Klein.De nagenoeg complete ploeg arbeiders die ingekwartierd waren bij de familie Klein. Hiervan zijn bekend op de bovenste rij staand van links naar rechts: 1. J.Hofstetter, 4. Jo Depenbrock, 7. Piet Klein (broer van vader). 8 Jan Alting (zwager van gebr. Depenbroek. 10. Herman Depenbrock 11. Jan Klein (broer van vader). Helemaal rechts moeder Klein. Liggend op de foto de broer (van Titus) Albert met stropdas en pet, rechts daarvan broer Geert en achter Albert, zuster Jantje en daar weer achter vader Klein.
Het familieregister Klein.

vrijdag 15 februari 2008

Geen windmolens op Afsluitdijk

De Tweede Kamer dreigt het noorden van het land economisch op slot te doen. Door de invoering van de Derde Nota Waddenzee komen duizenden banen op de tocht te staan, zo stelde werkgeversvereniging VNO-NCW afgelopen woensdag.

Binnenkort besluit de Tweede Kamer waarschijnlijk dat gaswinning tot ver buiten de Waddenzee niet is toegestaan, omdat de bodem daardoor zou dalen. Dat is niet het enige, memoreert VNO-NCW. Havens mogen niet worden uitgebreid langs de Waddenkust, langs de Afsluitdijk mogen geen windmolens komen en in Den Helder mogen geen radarvliegtuigen worden gestationeerd.'Dit komt zeer hard aan in een regio die meer dan elders te kampen heeftmet een tekort aan investeringen', concluderen de werkgevers. Volgens hen laten de Kamerleden zich te veel leiden door 'groene en romantische vergezichten'. De economische schade van het Waddenzeebeleid lijkt bij de besluiten geen enkele rol te spelen, aldus VNO-NCW.

Verminderde economische ontwikkelingskansen
De vereniging vindt dat Den Haag het noorden zou moeten compenseren voor devermindering van de economische ontwikkelingskansen. Het komende besluit van de Tweede Kamer slaat het evenwicht tussen economie en ecologie totaal uit het lood, meent VNO-NCW. Bovendien moeten ook reeds gedane investeringen van vele honderden miljoenen als verloren worden beschouwd. De plannen zijn volgens de werkgeversorganisatie ook nog eens instrijd met het, eveneens door de Kamer omarmde, Kompas voor het Noorden. Dit ontwikkelingsprogramma zou tot 2010 juist 40.000 extra banen in de regio moeten scheppen.

Bron: Zibb.nl

woensdag 13 februari 2008

Architecten willen weinig bouw op Afsluitdijk

De Afsluitdijk moet geen pretpark worden. De in 1932 geopende verbinding tussen Noord-Holland en Friesland heeft onder meer door de stijgende zeespiegel een facelift nodig. In de boerderij van de Friese commissaris van de koningin Ed Nijpels in het Friese plaatsje Dijken trokken vrijdag 8 februari tientallen architecten dezelfde conclusie. ,,De Afsluitdijk moet zoveel mogelijk blijven zoals hij is.”De Afsluitdijk wordt sowieso verhoogd om het rijzende water aan te kunnen. Dat gaat volgens Nijpels (VVD) 500 tot misschien wel 900 miljoen euro kosten.


In aanloop naar die ophoging brainstormen architecten, bouwondernemingen, overheden en burgers met elkaar over de toekomst van de waterkering. Sommigen willen van de dijk een waterpretpark maken. Met hotels, recreatiemogelijkheden en wat al niet meer. Anderen stellen dat de Afsluitdijk een energieopwekker moet worden. Bijvoorbeeld door uit waterstromen tussen IJsselmeer en Waddenzee elektriciteit op te wekken. Weinig bouwen Vrijdagmiddag in Dijken presenteerde architecten uit heel Nederland hun plannen voor de Afsluitdijk. De heersende conclusie is vooral, tegen de natuur van architecten in, om zo weinig mogelijk te bouwen. ,,We zijn het als architecten nog nooit zo eens geweest”, aldus de Leeuwarder architect Nynke-Rixt Jukema (NRJ Architectuur). Zij vindt dat de Afsluitdijk vooral erg kaal moet blijven. ,,De Afsluitdijk is geen leegstaande kerk die geen functie meer heeft”, aldus Jukema. De Friezin wil naast de noodzakelijke ophoging alleen een paar weerhuisjes en fiets- en wandelpaden aanleggen. De architecten vrezen echter de vastgoedsector. Die komt later dit jaar in debat bijeen. De angst is dat de vastgoedsector juist op de dijk zou willen bouwen. Definitief besluit De brainstormsessies moeten verschillenden plannen opleveren. Die plannen worden eind dit jaar aan het kabinet overhandigd, waarna daar het definitieve besluit over de Afsluitdijk valt. ,,De Afsluitdijk is een icoon van onze waterstaatkundige geschiedenis. Het kabinet wil de dijk een icoon van duurzaamheid maken. Waar dat toe leidt, weet je nooit in Den Haag”, aldus Nijpels.

Bron: Architectuurweb 11 februari 2008

zondag 10 februari 2008

'Afsluitdijk geen pretpark'

DIJKEN - De Afsluitdijk moet geen pretpark worden. De in 1932 geopend verbinding tussen Noord-Holland en Friesland heeft onder meer door de stijgende zeespiegel een facelift nodig.
In de boerderij van de Friese commissaris van de koningin Ed Nijpels in het Friese plaatsje Dijken trokken vrijdag tientallen architecten dezelfde conclusie. ,,De Afsluitdijk moet zoveel mogelijk blijven zoals het is.''

Bron: Leeuwarder Courant 8 februari 2008

donderdag 7 februari 2008

‘Wie de Afsluitdijk saai vindt, kan niet kijken’

Den Helder - Nog altijd zijn lang niet alle toekomstplannen over de Afsluitdijk ontvouwd. Gisteren vond de derde van vier ‘ateliersessies’ plaats waarin deskundigen, ingenieurs en denkers hun ideeën voorlegden aan collega-deskundigen. In Willemsoord in Den Helder deze keer, en het ging over de beleefbaarheid van de Afsluitdijk, over hoe je mensen naar die dijk moet trekken en hoe je degenen die eroverheen rijden, beweegt eens de auto stil te zetten en uit te stappen.

Veel toeristische plannen dus, met fietspaden aan de Waddenzeezijde van de dijk, allerlei beleefpaviljoens en de hovercraft-achtige Aqua Planing Train van Leeuwarder uitvinder Bearnd Hylkema. Of een toeristisch themapark op Breezanddijk, waar in een minipoldertje van twintig hectare aan Japanners en Amerikanen wordt uitgelegd hoe wij Nederlanders het water het hoofd bieden.
Voor Kristian Koreman van architectenbureau Zones Urbaines Sensibles gaan al die plannen niet ver genoeg. ,,De Afsluitdijk is saai en onleesbaar. Er zijn te weinig ijkpunten. Als je eroverheen rijdt, weet je niet waar je bent. De dijk heeft een nieuw vocabulaire nodig.”
Hij stelt voor de dijk vol te bouwen met ‘ijkpunten’ als futuristische recreatiewoningen, kunst (in de vorm van enorme betonnen letters) en wat dies meer zij. ,,De dijk is een monument van waterkeringstechnologie, maar hij wordt pas een monument van innovatie als je er iets mee doet.”

Polonaise
Toch overheerste gisteren het adagium ‘niet al te veel polonaise aan de dijk’, in tegenstelling tot de twee eerdere sessies, waar the sky the limit was en het ene plan nog dieper ingreep in het landschap en de ecologie dan het andere. Marije de Korte van de Rijksdienst voor Architectuur, Cultuurlandschap en Monumenten: ,,Het robuuste karakter van de dijk - die krachtige lijn - zou behouden moeten blijven.”
Koren op de molen van Willem van der Ham, de polonaisecriticus bij uitstek die met een eigen stand zijn gedachtegoed op deze sessie mocht uitdragen. Ook hij pleit voor de cultuurhistorische waarde van de Afsluitdijk als uitgangspunt bij alle toekomstplannen.
Hij vindt beeldhouwer Hanshan Roebers uit Koudum aan zijn zijde, die een plan heeft voor een monumentale poort tot Fryslân bij Kornwerderzand en de rest van de dijk wil laten voor wat die is. ,,De Afsluitdijk moet de moeder zijn van alle toekomstplannen, niet onze ijdelheid of bouwzucht. Mensen die de dijk saai vinden moeten met hun vingers ervan afblijven, want die kunnen niet kijken. Die breng ik graag het woord van Lucebert in herinnering: ‘Verveling, wat is dat anders dan het onvermogen om verschillen te herkennen in herhaling?’. Vergeet niet dat de Afsluitdijk geen verblijfplaats is. Je moet er dus alleen dingen op zetten die strikt noodzakelijk zijn.”

Opgelucht
Wie na alle drastische plannen van twee weken geleden bang was dat de Afsluitdijk overgeleverd is aan innovatoren, technologen en compulsieve bouwers kan sinds gisteren opgelucht ademhalen. Er zijn ook mensen die met hand en tand tegen de verrommeling strijden. Binnenkort wordt officieel de Stichting Afsluitdijk opgericht, die zich fulltime gaat inzetten om de dijk als Rijksmonument aangemerkt te krijgen.

Bron: Friesch Dagblad door WYBE FRAANJE