Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

donderdag 18 oktober 2007

Gras en kunststof mat maken dijk het sterkst

DELFT/DELFZIJL (ANP) - Een met gras begroeide dijk biedt ruim voldoende bescherming tegen hoge golven. Kunststof matten onder het gras maken de dijk nóg sterker. Dat blijkt uit een 'golfoverslagproef' die Rijkswaterstaat in het voorjaar heeft uitgevoerd op de zeedijk bij Delfzijl.

Woensdag was de presentatie van het eindrapport. De opstellers constateren dat de zeedijk bij Delfzijl sterker is dan verwacht. Op dit moment staat er al gras op de zeedijk. „Gras alleen is al ruim voldoende om de dijk te beschermen tegen overslag van golven”, aldus Hanneke Derksen, namens Rijkswaterstaat betrokken bij het project.
Voor de proef werden drie dijksecties met behulp van een simulator overspoeld met water. Een stuk dijk was voorzien van gras, een van grofmazige kunststof matten en gras. Het derde dijkdeel is getest zonder bescherming van gras en matten. Tijdens het onderzoek bleek dat zelfs dit laatste stuk dijk „gedurende korte tijd aardig wat golfslag kan doorstaan”.
Van oudsher kiest Nederland voor het verhogen van dijken. De voorziene stijging van de zeespiegel, krachtiger golven en een dalende bodem maken nieuwe maatregelen noodzakelijk. Het steeds verder verhogen en versterken van dijken is erg prijzig en stuit op technische problemen.
Nederland werkt met Duitsland, Engeland en België samen om oplossingen te vinden die betaalbaar en betrouwbaar zijn. Het overslagbestendig maken van dijken is een van de opties.
Deze verstevigde dijken raken niet of nauwelijks beschadigd als golven over de dijk heen slaan. De kans op een ramp, zoals in 1953 in Zeeland, gaat aanzienlijk omlaag. Schade aan de landzijde van de dijken door golfoverslag was destijds een van de belangrijkste oorzaken voor de vele dijkdoorbraken.
In de toekomst gaat Rijkswaterstaat meer proeven uitvoeren zoals die in Delfzijl. Uiteindelijk moet de politiek bepalen of de kust moet worden beschermd door hogere dijken, sterkere dijken of een combinatie van beide.

Bron: Trouw 17 oktober 2007

Geen opmerkingen: