Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

dinsdag 20 november 2007

Opheffing ambulancepost bij afsluitdijk zorgt voor langere aanrijtijden

De kwestie ambulancepost Wieringermeer/Den Oever - Een tijd terug is het provinciaal spreidingsplan Noord-Holland Noord gewijzigd. Een van de gevolgen was het opheffen van de ambulancepost in Wieringermeer/Den Oever. Dit is een moderne post en van alle gemakken voorzien. De toestand zou door de wijziging van het spreidingsplan niet verslechteren. Het gevolg in de praktijk is echter dat de norm van vijftien minuten niet meer wordt gehaald en dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan.
Ook de motorambulance die tegenwoordig met een verpleegkundige naar de plaats van het ongeval wordt gestuurd, komt namelijk niet in alle gevallen op tijd. Bovendien heeft deze veel minder mogelijkheden om adequaat hulp te bieden. Ofwel, op dit moment wordt bij ongelukken op de Afsluitdijk de aanrijtijd van een ambulance ruim overschreden. De SP heeft de provincie opheldering gevraagd. Carlien Boelhouwer: "Als dit klopt dan moet die wegbezuinigde ambulancepost gewoon weer open, zo simpel is het feitelijk."

De schriftelijke vragen aan het college:
Onderwerp: het opheffen van de ambulancepost in Wieringermeer/Den Oever.
Een tijd terug is het spreidingsplan Noord-Holland Noord gewijzigd. Een van de gevolgen was het opheffen van de ambulancepost in Wieringermeer/Den Oever, die modern is en van alle gemakken is voorzien. De toestand zou door deze wijziging niet verslechteren. Het gevolg in de praktijk is echter dat de norm van vijftien minuten niet meer wordt gehaald en dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. Want ook de motorambulance die tegenwoordig met een verpleegkundige naar de plaats van het ongeval wordt gestuurd, komt niet in alle gevallen op tijd. Bovendien heeft deze veel minder mogelijkheden om adequaat hulp te bieden. Ofwel, op dit moment wordt bij ongelukken op de Afsluitdijk de aanrijtijd van een ambulance ruim overschreden.

1. Klopt dit, wordt de aanrijtijd ruim overschreden in dit gebied? 2. Zo ja, is dit reden voor u om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat er een oplossing komt?3. Als het antwoord op vraag 2 nee is, kunt u dat uitleggen?4. Als de aanrijtijden van de ambulance naar de Afsluitdijk inderdaad tegenwoordig ruimer zijn dan vijftien minuten: komt dat omdat de genoemde post is opgeheven of is er een andere (welke) reden?5. Wat zijn de aanrijtijden van de laatste maanden vóór het opheffen van de post en wat zijn de tijden van de eerste maanden na het opheffen?
SP-fractie.

Bron: Website SP Noordholland 15 november 2007

Geen opmerkingen: