Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

zondag 2 maart 2008

Titus Klein eerstgeborene Breezand Afsluitdijk

Breezand – Na ruim 78 jaar komt eindelijk het verhaal boven water van de eerstgeborene van Breezand op de Afsluitdijk. Op 14 januari kwam Titus Klein tegenwoordig woonachtig in Ter Apel als eerstgeborene van Breezand ter wereld. Een officiële geboortebeker en lepel van de gemeente Wûnseradiel leveren na een kleine tachtig jaar het onomstotelijke bewijs. In 1928 kwam de familie Klein naar de te bouwen Afsluitdijk. Na de voltooiing van de dijk kreeg vader Klein een herinneringsmedaille. Ook kreeg vader Klein een koninklijke onderscheiding. De heer Titus Klein vertelt zijn verder verhaal in foto's.

Op bovenstaande foto is de beker en de lepel te zien met daarop de naam van de heer Klein en op de lepel staat het gemeentewapen van Wûnseradiel.
De detailfoto laat duidelijk leesbaar de teksten zien waarop de eerstgeborene van Breezand officieel wordt aangekondigd.

De eerste foto van kleine Titus Klein in de keet te Breezand (dijkvak Breezand-Oost)

Als kleine kerel moet Titus zich nog vasthouden aan zijn fraaie kinderstoel.


Kleuter Titus op de arm van zijn vader voor de keet in Breezand.
De broer van Titus genaamd Geert met de hond 'Siep'. Deze broer werkte ook aan de Afsluitdijk. Hij was machinist op één van de smalspoortreintjes.Ome Jan Klein met zus Jantje en broer Albert (die later in Breezand verdronk) Let ook rechtsachter op het geïmproviseerde hondenhok.

De keet waar de familie Klein woonde. Voor de keet staat het werkvolk wat bij de familie was ingekwartierd.De ploeg werkers waar ook de familie Klein deel van uitmaakte. De namen voor zover bekend zijn liggend in het zand van links naar rechts Vader Albert Klein, broer Albert, en zus Jantje. Dan de tweede persoon van rechts moeder Klein en als laatste zittend midden op de foto met mandoline en sigaret broer Geert Klein.De nagenoeg complete ploeg arbeiders die ingekwartierd waren bij de familie Klein. Hiervan zijn bekend op de bovenste rij staand van links naar rechts: 1. J.Hofstetter, 4. Jo Depenbrock, 7. Piet Klein (broer van vader). 8 Jan Alting (zwager van gebr. Depenbroek. 10. Herman Depenbrock 11. Jan Klein (broer van vader). Helemaal rechts moeder Klein. Liggend op de foto de broer (van Titus) Albert met stropdas en pet, rechts daarvan broer Geert en achter Albert, zuster Jantje en daar weer achter vader Klein.
Het familieregister Klein.

Geen opmerkingen: