Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

maandag 5 februari 2007

Onthullende geschiedenis over de werkelijke strijd om de Afsluitdijk


Nederlandse militairen bij afweerkanon op Afsluitdijk.

In de meidagen van 1940 wisten bij de Afsluitdijk zo’n 225 Nederlandse militairen stand te houden tegen een overweldigende Duitse overmacht. Vijf dagen lang bleek de vesting Kornwerderzand onneembaar. Toen Nederland in de namiddag van de 14e mei capituleerde, waren er slechts enkele lichtgewonden aan Nederlandse kant. Bovendien was de schade aan de vesting minimaal.

Er is inmiddels het nodige gezegd en geschreven over wat zich afspeelde op Kornwerderzand. Maar nooit eerder kwamen de Nederlandse en Duitse veteranen zo uitvoerig aan het woord als in het boek ‘Blitzkrieg! Halte Kornwerderzand’. De eerste druk was binnen vijf maanden uitverkocht en in september 2006 verscheen de tweede druk bij Uitgeverij Profiel in Bedum. De vele veteranen vertellen over hun werkelijkheid tijdens de vijf oorlogsdagen in mei. Het is een emotioneel en onthullend verslag, dat een einde maakt aan alle mythes en geruchten rondom de strijd. Zoals over het aantal doden aan Duitse kant en ‘geheime transporten’.

In honderdentwaalf interviews verzamelde het Kazemattenmuseum Kornwerderzand een schat aan informatie en persoonlijke documenten. Het belangrijkste deel van deze gegevens is verwerkt in “Blitzkrieg! Halte Kornwerderzand”. Niet alleen de Nederlandse veteranen komen aan het woord, ook de Duitse kant wordt eindelijk gehoord. Dat maakt het boek een uniek tijdsdocument van vijf dagen strijd. Een strijd waar dr. L. de Jong in “Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog” nog van zei: “Deze (de Nederlandse militairen van de Duitse 1e Cavaleriedivisie) hadden het gevoel een belangrijke overwinning behaald te hebben.”
De auteurs zijn Hans Sprakel (journalist en documentairemaker) en Anke Sprakel (journalist, documentairemaker en docente Nederlands). Zij kozen voor een thematiek en opbouw van het boek waarbij de lezer als het ware de vijfdaagse strijd (opnieuw) kan meebeleven. Voor de vele illustraties werd gebruik gemaakt van persoonlijke fotoarchieven, persoonlijke brieven en documenten en officiële archieven.

De verschijning van het boek werd ondersteund door een Comité van Aanbeveling, bestaande uit: Drs. E.H.T.M. Nijpels, Commissaris van de Koningin in de provincie Friesland;
Ltgen. A.P.P.M. van Baal, Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht;
Drs. Ing. M. Dijkstra, Directeur Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV;
De Weledelgestrenge Heer A.A. Olijslager, voormalig directeur Friesland Coberco Diary Foods.
Blitzkrieg! Halte Kornwerderzand” (plm. 176 pagina’s) is verkrijgbaar bij de boekhandel en Uitgeverij Profiel. De prijs is € 17,50. Voor meer informatie kan men terecht op http://www.blitzkriegboek.nl/ en www.kazemattenmuseum.nl.

Geen opmerkingen: