Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

zaterdag 19 mei 2007

De verrommeling van Nederland

Over een week is het precies 75 jaar geleden dat de Afsluitdijk werd geopend, de kroon op het werk van ingenieur en politicus Cornelis Lely. Zou een grootschalig, visionair project als de Afsluitdijk nu nog mogelijk zijn in Nederland? Dit bespreken Adriaan Geuze, landschapsarchitect van wereldfaam en Margreeth de Boer, als oud-minister van VROM, oud-gedeputeerde van Noord-Holland en oud-burgemeester van Leeuwarden verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. Heeft Nederland in het zicht van de klimaatverandering en verrommeling behoefte aan een nieuwe visie op de inrichting van ons land, of aan een nieuwe Lely? En de biograaf van Lely, Willem van der Ham, belicht de man achter het waterbouwkundige kunstwerk en de inpoldering van de Zuiderzee.
Presentatie: Peter van IngenColumnist: Joshua LivestroEindredactie: Corinne Hegeman

Geen opmerkingen: