Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

vrijdag 18 mei 2007

Herdenkingsbijeenkomst 75 jaar Afsluitdijk ‘ …en de zee was niet meer’

Dit jaar wordt herdacht dat de Zuiderzee 75 jaar geleden is afgesloten door de Afsluitdijk. Voor Bunschoten-Spakenburg heeft deze historische gebeurtenis veel gevolgen gehad. Daarom is het waardevol om er op verschillende wijzen aandacht aan te schenken. Op 29 mei 2007 vindt in de Nederlandse Hervormde Kerk een herdenkingsbijeenkomst plaats. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De Afsluitdijk die Noord-Holland met Friesland verbindt is de beroemdste dijk van Nederland. Op 28 mei 1932 om 13.02 uur gilden stoomfluiten en sirenes en werd de vlag gehesen; de Zuiderzee was niet meer, het laatste stroomgat, de Vlieter, werd gesloten. De dijk was dicht en het IJsselmeer was geboren. Op dat moment veranderde er veel voor de Zuiderzeedorpen, waaronder Spakenburg. De vissers kregen het erg moeilijk en veel van hen moesten in fabrieken aan het werk om het hoofd boven water te houden.Een feestelijke gebeurtenis was het dan ook niet. Wel een gedenkwaardig moment waarbij het goed is om hier op gepaste wijze bij stil te staan.

Herdenkingsbijeenkomst
De herdenkingsbijeenkomst in de Nederlandse Hervormde Kerk is georganiseerd door het comité Herdenking Afsluiting Zuiderzee. Burgemeester M. van de Groep is hiervan voorzitter. Hij verzorgt de opening van de bijeenkomst. Verder is er ruimte voor samenzang, worden gedichten voorgedragen en kunt u luisteren naar een orgelimprovisatie en een toespraak van ds. Jelle van Slooten over het thema ‘…en de zee was niet meer’. De heer van Slooten is zelf een visserszoon en actief in de Stichting Urker Botter, waardoor hij feeling heeft met het onderwerp.Verder verleent het Visserskoor medewerking, omdat zij de gevoelens vanuit die tijd goed kunnen bezingen. In totaal duurt het programma ongeveer 1,5 uur. De aanvang is om 19.30 uur, maar u bent al eerder welkom. Vanaf 19.10 uur wordt de film van Bert Haanstra ‘…en de zee was niet meer’ gedraaid.

Tentoonstellingen
Behalve de bijeenkomst zijn er nog meer herdenkingsgelegenheden. In het Klederdracht- en Visserijmuseum is er een tentoonstelling te bezichtigen van schoenenfabriek Pantolux. In museum ’t Vurhuus is een expositie ingericht van de Hollandse Knopenfabriek. Beide fabrieken boden vissers werkgelegenheid na de afsluiting van de Zuiderzee. Ook de Historische Vereniging Bunscote heeft een tentoonstelling samengesteld. Deze is in Het Bunhuus en de bibliotheek te bekijken tijdens openingstijden van de bibliotheek en extra op dinsdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Bron: Website gemeente Bunschoten

Geen opmerkingen: