Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

woensdag 23 mei 2007

Jeugd Wieringen gedenkt sluiting 75-jarige Afsluitdijk

Bij Eilandmuseum Jan Lont op Stroe aan de Wieringer zijde van de Afsluitdijk, zal gelijktijdig met de vlootschouw op het IJsselmeer op tweede pinksterdag, maandag 28 mei, om even over enen de officiële sluiting van het laatste gat in de dijk 75 jaar geleden, herdacht worden. Na het toetersignaal zullen bijna driehonderd schoolkinderen van Wieringen in de schuur van het museum een Afsluitdijk bouwen van zelfgemaakte basaltblokken die daar de hele zomer tijdens de tentoonstelling over de dijk blijven staan.

Tijdens de officiële viering van 75 jaar Afsluitdijk door Rijkswaterstaat op donderdag 24 mei is er niets georganiseerd voor de inwoners van beide betrokken gemeenten Wieringen, Wûnseradiel en publiek. Alleen een afvaardiging van de Wieringer Sanghers zal meehelpen om de feestvreugde voor genodigden te verhogen en de gemeente te promoten. Maar op Wieringen heeft zijn veel organisaties en verenigingen er op ingesprongen om festiviteiten in het teken van de Afsluitdijk te zetten.

Met de Hippofeesten is afgelopen weekeinde een serie van feestweekeinden op Wieringen ingeluid ter gelegenheid van 75 jaar Afsluitdijk. Het straatdansfestival ‘Dansend de dijk over’, van de Wieringer Dangsers de optocht van oude vrachtauto’s over de dijk in het kader van ‘Afsluitdijk, 75 jaar een ader in transport’ trokken veel belangstellening.

Van 8 tot en met 10 juni staat er een botterevenement op het programma. Op vrijdagavond als de botters aangemeerd liggen in de haven van Den Oever, zijn er op de kade optredens van de ’n Oeverse dansgroep, accordeonorkest Avanti, het mannenkoor De Gesmeerde Kelen en harmonieorkest Apollo. Zaterdag staat een botterrace van Den Oever naar Kornwerderzand over de Waddenzee en vervolgens over het IJsselmeer naar Makkum op het programma. Zondag komen de ruim dertig botters terug en is er rond 15 uur een defilé van oude schepen voor ’t Monument op de Afsluitdijk. Publiek kan beide dagen meezeilen, opgave via de vereniging Wieringer Aak (06-54992775) of de VVV.

Van 15 tot en met 17 juni is er een feestweekeinde georganiseerd door de kasteleins van het kleine café aan de haven, Tante Pietje en bar de Flying Dutchman in Den Oever. Op de haven staat een grote feesttent en zaterdag is er een jaarmarkt en zijn er opnames van het tv-programma Ter land ter zee en in de lucht. Zondag treden onder andere Nick en Simon op.

Met de Flora- en Visserijdagen van 31 augustus tot en met 3 september is er het hele weekeinde feest in Den Oever, met op de maandag de traditionele Vlootschouw van versierde viskottes op de Waddenzee. De Historische Vereniging Wieringen richt speciaal ter gelegenheid van de 75-jarige Afsluitdijk een tentoonstelling in over de Afsluitdijk op de nettenzolder van de coöperatie CIV en De Bolder op de haven.

De Stuurgroep 75 jaar Afsluitdijk is zeer verrast door het brede scala aan activiteiten dat naast deze feestweekeinden op het programma staat, of die al achter de rug zijn. Al deze extra activiteiten voor de jarige dijk die Noord-Holland met Friesland verbindt, zijn mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en met financiële bijdragen van de gemeente Wieringen, de provincie Noord-Holland en de Rabobank Schagen-Wieringerland.

Hieronder vindt u een overzicht van de evenementen. Wieringen heet iedereen welkom in dit feestjaar en veel bedrijven en musea waarvan u er een groot aantal kunt vinden op de website http://www.hetgeheimewaddeneiland.nl/ van de vereniging Wonderlijk Wieringen hebben veel te bieden om een of meerdere dagen aan de voet van de Afsluitdijk te vertoeven.
Evenementen op Wieringen in kader 75 jaar Afsluitdijk 2007

Datum organisatie evenement Informatie
Hele seizoen: Wieringer Eiland Museum Jan Lont Thema tentoonstoonstelling 75 jaar Afsluitdijk www.museumjanlont.nl
24 mei donderdag Rijkswaterstaat Onthulling standbeeld Lely bij 't Monument, formeel moment 26 mei zaterdag Wieringer Eiland Museum Jan Lont Wadverkenning, wandeldag www.museumjanlont.nl

Geen opmerkingen: