Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

woensdag 23 mei 2007

Toch gedenkteken voor omgekomen arbeiders Afsluitdijk

22 mei 2007 - Rijkswaterstaat heeft toegezegd mee tewerken aan een gedenkteken voor de acht arbeiders die zijn omgekomenbij de aanleg van de Afsluitdijk. De Directie IJsselmeergebied maaktedat vanmiddag bekend in het Radio-1-Journaal.Auteur Bas Sleeuwenhoek, die de verongelukte arbeiders op het spoorkwam, reageert verheugd. ,,Deze acht mensen hebben een groot offergebracht en verdienen dus minimaal een naamsvermelding. Het is mooidat het er nu daadwerkelijk van gaat komen.''Sleeuwenhoek, die de slachtoffers beschrijft in zijn boek Het SchraleEind, had Rijkswaterstaat diverse malen verzocht om een gedenkteken.Hij vond echter geen gehoor. Zelfs de plaatsing van een infobord bleekniet mogelijk omdat Waterstaat het niet vond passen bij de viering vanhet 75-jarig jubileum van de Afsluitdijk. Op hoog niveau is nu alsnogbesloten mee te werken.Hoe het gedenkteken eruit gaat zien en op welke termijn het wordtgeplaatst is onbekend. In elk geval zal er tijdens het komendejubileum geen aandacht zijn voor de arbeiders, omdat de tijd te kortis voor een eerbetoon.Sleeuwenhoek zal de komende maanden overleg voeren metRijkswaterstaat. Dat leidt mogelijk tot een aanvullend onderzoek.,,Tijdens de aanleg van de Afsluitdijk zijn nogal wat mensenzwaargewond geraakt en we weten niet wat daarmee is gebeurd. Wellichtkunnen we meer omgekomen arbeiders achterhalen.''

Geen opmerkingen: