Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

zaterdag 26 mei 2007

Kamer wil snelle opknapbeurt Afsluitdijk

(Bron: Trouw 26 mei 2007) - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat binnen vier jaar gestart wordt met het opknappen van de 75-jarige Afsluitdijk. Dat meldde het televisieprogramma Netwerk afgelopen vrijdag. Volgens Rijkswaterstaat, dat de dijken eens in de vijf jaar controleert, is de Afsluitdijk niet bestand tegen de stijgende zeespiegel.

Behalve coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie, willen de SP en de VVD dat de renovatie van de dijk wordt opgenomen in de lopende Rijksbegroting. Donderdag maakte staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) bekend dat in 2012 wordt begonnen met de werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat schat dat de kosten voor de aanpassingen van de dijk oplopen tot 750 miljoen euro.
Hoogleraar kustbescherming aan de VU Professor Pier Vellinga zegt het in Netwerk 'een schande te vinden dat er al jaren geld wordt toegezegd, maar dat er niks gebeurt'. Volgens Vellinga is een start met de werkzaamheden in 2012 'veel te laat'.
Maandag is het precies 75 jaar geleden dat de Afsluitdijk werd voltooid. Het project moest de achterliggende kust beschermen tegen wateroverlast en overstromingen. Ook moest de dijk inpolderingen mogelijk maken.

Geen opmerkingen: