Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

maandag 7 mei 2007

Prins van Oranje bij viering 75 jaar Afsluitdijk

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje woont donderdag 24 mei bij het Monument op de Afsluitdijk de officiële viering bij van 75 jaar Afsluitdijk. De Afsluitdijk, 30 kilometer lang, scheidt het IJsselmeer en de Waddenzee en verbindt de provincies Noord-Holland en Friesland. De dijk is belangrijk voor veiligheid, zoetwatervoorziening, verkeer en vervoer over weg en water, ecologie, cultuurhistorie en recreatie.


Op maandag 28 mei, vier dagen later, is het precies 75 jaar geleden dat het laatste gat in de dijk werd gedicht. Omdat dat dit jaar Tweede Pinksterdag is, is de officiële viering verplaatst naar 24 mei, de datum waarop in 1798 Rijkswaterstaat werd opgericht. Tijdens deze bijeenkomst wordt het bekende standbeeld van ir. Cornelis Lely virtueel op een nieuwe plek bij het Monument geplaatst. De Zuiderzeewerken werden uitgevoerd naar een plan van Lely, waterbouwkundige en begin vorige eeuw minister van Waterstaat. De Afsluitdijk moest de achterliggende Zuiderzeekust beschermen tegen wateroverlast en overstromingen en grote inpolderingen mogelijk maken.

De Afsluitdijk is een hoofdwaterkering die een groot deel van Nederland beschermt tegen overstromingen. Het IJsselmeer is een grote zoetwatervoorraad met belangrijke ecologische functies. Op de dijk ligt de A7 die Friesland en Noord-Holland met elkaar verbindt. De schutsluizen in de dijk worden gebruikt voor zowel beroeps- als recreatievaart, en tal van toeristen brengt een bezoek aan de dijk. De Afsluitdijk heeft cultuurhistorische waarde en is een visitekaartje van de Nederlandse historie en kennis op het gebied van watermanagement.

De dijk is nog steeds in ontwikkeling. Klimaatveranderingen en scherpere veiligheidseisen vragen om dijkversterking en uitbreiding van spuicapaciteit. Om overtollig water ook in de toekomst kwijt te kunnen en tegelijk de ecologische waarde van het IJsselmeer te versterken, gaat extra spuicapaciteit in de toekomst gepaard met een passeerplek voor vissen.

In 2006 heeft Rijkswaterstaat de omgeving van het Monument op de Afsluitdijk een opknapbeurt gegeven. Daarbij zijn extra parkeerplekken aangelegd en is de uitzichttoren van Dudok gerenoveerd. Het standbeeld van Lely komt te staan aan de Waddenzijde van de Afsluitdijk. De oorspronkelijke sokkel, ontworpen door architect G. Holt, verhuist mee naar de nieuwe plek. Het standbeeld wordt zo geplaatst dat Lely naar het IJsselmeer kijkt, in de richting van Lelystad. Op de nieuwe plek is voldoende ruimte voor bezoekers om rond het beeld te kunnen lopen en het van dichtbij te bekijken.

Geen opmerkingen: