Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

dinsdag 18 september 2007

Werk Afsluitdijk start pas in 2010

VERKEER EN WATERSTAAT - Pas in 2010 start de bouw van een nieuw spuisluizencomplex in de Afsluitdijk. Vorig jaar ging het ministerie van verkeer en waterstaat er nog van uit dat dit in 2008 zou zijn. De oplevering staat nog steeds gepland voor 2011.
De spuicomplexen bij Kornwerderzand en Den Oever hebben op termijn te weinig capaciteit om de extra aanvoer van rivierwater en de zeespiegelrijzing aan te kunnen. Een nieuw complex is nodig. Die komt in het Friese deel van de dijk.
De kosten zijn begroot op €243 miljoen. Vorig jaar lag dit nog op €241 miljoen. Voor de plan- en voorbereidingsfase is €8 miljoen gereserveerd.

Bron: Leeuwarder Courant

Geen opmerkingen: