Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

woensdag 10 oktober 2007

Student ontwerpt nieuwe Afsluitdijk voor Rijkswaterstaat Gouda

Prijsvraag 75 jaar Afsluitdijk - Rijkswaterstaat heeft samen met CURNET een studentenprijsvraag uitgeschreven voor de renovatie van de Afsluitdijk. Onder de titel ‘Afsluitdijk van de Toekomst’ is de dienst op zoek naar creatieve ontwerpen voor de 75-jarige waterkering. Studenten wordt onder meer gevraagd het 32 kilometer lange dijklichaam een nieuwe, extra functie te geven. De winnaar gaat de geschiedenis in als ontwerper van de nieuwe Afsluitdijk en wint een reis naar AustraliĆ« ter waarde van 5000 euro. Meedoen kan tot februari 2008, in maart volgt de prijsuitreiking.
afsluitdijk
Rijkswaterstaat daagt de nieuwe generatie professionals uit om de Afsluitdijk met een innovatief ontwerp klaar te maken voor de toekomst. De jury kijkt daarbij niet alleen naar de noodzakelijke verbetering van de veiligheid en het vergroten van de spuicapaciteit, maar ook naar nieuwe functies voor het dijklichaam. “Tot nu toe was de Afsluitdijk primair een waterkering”, zegt Martin van der Vliet van CURNET. “Maar tegelijkertijd biedt de dijk veel mogelijkheden voor andere functionaliteit. Zo kun je denken aan woningbouw, recreatie en toerisme, maar ook aan het gebruik van de dijk als energiebron.” ‘Afsluitdijk van de Toekomst’ is uitgeschreven voor studenten Civiele Techniek (universitair en 3e-, 4e- of 5e-jaars hbo). Hun inzendingen worden beoordeeld op de aspecten veiligheid, klimaatbestendigheid, spuicapaciteit, maakbaarheid en toekomstgerichtheid. Vooral ‘maakbaarheid’ is volgens Van der Vliet erg belangrijk. “Wilde plannen zijn er genoeg. We zoeken vooral ontwerpen die weliswaar innovatief en vernieuwend zijn, maar tegelijkertijd ook realistisch en uitvoerbaar. Rijkswaterstaat moet immers met het winnende ontwerp aan de slag kunnen.” Deelnemers moeten een globale onderbouwing geven, aangevuld met een gedetailleerde onderbouwing van een of enkele onderdelen. De jury beoordeelt verder op functionaliteit, vormgeving, uitvoering, innovatief gehalte en originaliteit. Behalve de eerste prijs van 5000 euro is er een tweede van 2000 euro en een derde van 1000 euro.
kkk
Meer informatie over de prijsvraag is te vinden op www.afsluitdijkvandetoekomst.nl Op deze website zijn ook de spelregels en het aanmeldingsformulier te vinden. Inzendingen moeten uiterlijk op 29 februari 2008 binnen zijn. Over Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In opdracht van de minister en de staatssecretaris werkt Rijkswaterstaat aan het aanleggen, beheren en ontwikkelen van de infrastructurele hoofdnetwerken van ons land. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl Over CURNET CURNET is een netwerk van projecten, programma's en andere kennisallianties die zich richten op kennis- en competentieontwikkeling rond ruimte, bouw, bodem, land en water. Kijk voor meer informatie op www.curnet.nl
Bron: Infrasite.nl woendag 10 oktober 2007

Geen opmerkingen: