Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

vrijdag 15 februari 2008

Geen windmolens op Afsluitdijk

De Tweede Kamer dreigt het noorden van het land economisch op slot te doen. Door de invoering van de Derde Nota Waddenzee komen duizenden banen op de tocht te staan, zo stelde werkgeversvereniging VNO-NCW afgelopen woensdag.

Binnenkort besluit de Tweede Kamer waarschijnlijk dat gaswinning tot ver buiten de Waddenzee niet is toegestaan, omdat de bodem daardoor zou dalen. Dat is niet het enige, memoreert VNO-NCW. Havens mogen niet worden uitgebreid langs de Waddenkust, langs de Afsluitdijk mogen geen windmolens komen en in Den Helder mogen geen radarvliegtuigen worden gestationeerd.'Dit komt zeer hard aan in een regio die meer dan elders te kampen heeftmet een tekort aan investeringen', concluderen de werkgevers. Volgens hen laten de Kamerleden zich te veel leiden door 'groene en romantische vergezichten'. De economische schade van het Waddenzeebeleid lijkt bij de besluiten geen enkele rol te spelen, aldus VNO-NCW.

Verminderde economische ontwikkelingskansen
De vereniging vindt dat Den Haag het noorden zou moeten compenseren voor devermindering van de economische ontwikkelingskansen. Het komende besluit van de Tweede Kamer slaat het evenwicht tussen economie en ecologie totaal uit het lood, meent VNO-NCW. Bovendien moeten ook reeds gedane investeringen van vele honderden miljoenen als verloren worden beschouwd. De plannen zijn volgens de werkgeversorganisatie ook nog eens instrijd met het, eveneens door de Kamer omarmde, Kompas voor het Noorden. Dit ontwikkelingsprogramma zou tot 2010 juist 40.000 extra banen in de regio moeten scheppen.

Bron: Zibb.nl

Geen opmerkingen: