Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

vrijdag 5 januari 2007

Tentoonstelling De Dijk in Zuiderzeemuseum


Tentoonstelling: De Dijk
Tentoonstelling: De Dijk
Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek


(19 januari t/m 3 juni 2007
in kader 75 jaar bestaan afsluitdijk)

Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Afsluitdijk organiseert hetZuiderzeemuseum van 19 januari tot en met 3 juni 2007 de spectaculaire tentoonstelling 'De Dijk'. Centraal staan de schilderijen en tekeningen die Johan Hendrik vanMastenbroek (1875-1945) van de aanleg van de Afsluitdijk maakte. Het werk in uitvoeringen hoogtepunten als de sluiting van het laatste gat in de dijk op 28 mei 1932 koos hij alsonderwerpen. Prachtige foto?s, grijpers en stoomfluiten plaatsen de werken van Van Mastenbroek in een sfeerbeeld die de bezoeker een blik gunt in de wereld van de strijd tegenhet water, die uiteindelijk leidde tot een prestatie die zijn weerga niet kent: de Afsluitdijk.
Van Mastenbroek
Johan Hendrik van Mastenbroek had al vanaf zijn vroege kindertijd bijzondere belangstellingvoor tekenen en schilderen. Soms maakte hij portretten en romantische schilderijen, maar zijnliefde voor 'technische' zaken was het sterkst. Al snel was hij befaamd als industrieelschilder. Zo tegen 1930 werd Van Mastenbroek door het ministerie van Waterstaat verzochtom een bijdrage te leveren aan een album over de in gang gezette Zuiderzeewerken. Samenmet een vijftal andere kunstenaars voerde hij zijn opdracht uit. Van Mastenbroek was echterzo in zijn element dat hij langer bleef om schilderijen en tekeningen te maken van de aanlegvan de Afsluitdijk.'ZuiderzeewerkenHet werk van J.H. Van Mastenbroek laat zien hoe omvangrijk een project als de afsluiting vande Zuiderzee was. Van Mastenbroek ging als een journalist te werk, waardoor zijn schilderijen en tekeningen de werkzaamheden perfect weergeven. Hij tekende en schilderdemet veel gevoel voor detail. De draaiende kranen, het nachtwerk met verlichting, het storten van de keileem, het banjeren van de arbeiders in de modder en het maken van zinkstukken, niets verloor hij uit het oog. Zijn werk stelt ons als het ware in staat om zelf door de bagger en klei te ploeteren.
Tentoonstelling
Gevlochten betonstaal in de tentoonstelling refereert aan de aanleg van de Afsluitdijk enbijbehorende bouwwerken. Intrigerende beelden tonen het verborgen skelet van degewapende betonnen pijlers van de sluizen als ruwe, hoekige kooien van stalen stangen; eeneindeloos veld van verborgen ruimtes. Gedurende de voltooiing van de Afsluitdijk werdendeze echter voorgoed aan het oog onttrokken door het gladde beton. Het Zuiderzeemuseum maakt deze beelden nog één keer zichtbaar.
Informatie en openingstijdenTentoonstelling De Dijk is van
19 januari tot en met 3 juni 2007 te bezoeken in hetZuiderzeemuseum te Enkhuizen.

Geen opmerkingen: