Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

donderdag 15 februari 2007

In Noorderland - Afsluitdijk als Werkland

In het magazine Noorderland (een uitgifte van NDC-Holding) wordt in het februarinummer uitgebreid stilgestaan bij 75 jaar Afsluitdijk. NRC-correspondent Karin de Mik, bladert samen met verzamelaar Johan Pollema uit Zurich door vier dikke albums vol bijzondere foto's. Persbureau Press4All in de persoon van Henk Brinkman (zoals ook in de colofon te lezen staat) verzorgde de aanlevering van de kwaliteitsfoto's bij het verhaal. De Afsluitdijk was tijdens de bouw met recht een 'werkland' zoals het thema van het verhaal vermeldt. De oud-bruine foto's geven een geromantiseerd beeld van een keihard arbeidersbestaan. Door de inspanningen van onze voorvaderen zijn wij nu vanuit Harlingen in een uur - via de Afsluitdijk - in Amsterdam.

Geen opmerkingen: