Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

donderdag 8 maart 2007

Bouw derde sluis in knik Afsluitdijk

Aanbouw sluizen Wieringen luchtfoto gemaakt op 10 december 1930.
Te zien drie groepen van elk vijf uitwateringssluizen.

KORNWERDERZAND - De nieuwe spuisluizen in de Afsluitdijk worden gebouwd in de knik ten westen van Kornwerderzand. Zowel het rijk als de provincies Friesland en Noord-Holland zijn met deze plek akkoord gegaan. Rijkswaterstaat kan nu verder met de milieueffectrapportage, het ontwerp en de voorbereiding van de bouw van de nieuwe sluizen met vispassage. De afwateringswerken moeten in 2013 klaar zijn. Het nieuwe sluizencomplex maakt het mogelijk sneller overtollig water uit het IJsselmeer in de Waddenzee te spuien. Nu gebeurt dat nog via de sluizen aan de beide uiteinden van de dijk. De vispassage is bedoeld om de trek van vissen van de zoute Waddenzee naar het zoet IJsselmeer te vergemakkelijken.

Bron: Leeuwarder Courant 8 maart 2007

Geen opmerkingen: