Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

donderdag 8 maart 2007

Actie voor woelmuis moet sluis Afsluitdijk redden


LEEUWARDEN - Rijkswaterstaat verwacht nog dit jaar afspraken met It Fryske Gea te maken over de manier waarop de noordse woelmuis voor de Makkumer Noordwaard te behouden is. Het akkoord is nodig om te kunnen beginnen met de bouw van een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk.
Door de sluis dreigt het buitendijkse gebied minder vaak onder te stromen. De beschermde woelmuis krijgt dan concurrentie van andere muizen die normaal niet van een natte ondergrond houden en kan daarbij het onderspit delven. Door het regelmatig via pompen laten onderlopen van het land is dit te voorkomen.
Zonder overeenkomst daarover met landschapsbeheerder It Fryske Gea kan Rijkswaterstaat geen vergunningen voor de sluis krijgen. De rijksdienst wil de nieuwe sluis in 2013 klaar hebben.

Bron: Leeuwarder Courant 8 maart 2007

Geen opmerkingen: