Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

woensdag 11 juli 2007

Bagger convenant Makkumer vaargeul

Makkum - Op dinsdagmiddag 10 juli heeft de gemeente Wûnseradiel een convenant ondertekend met Arcadis, Rijkswaterstaat en Domeinen waarin het baggeren van de Makkumer vaargeul, de verbinding tussen het Makkumerdiep en de sluizen van Kornwerderzand, geregeld is. De ondertekening vond plaats bij Koninklijke De Vries te Makkum.
Makkum neemt een belangrijke plaats in binnen de economie van de gemeente Wûnseradiel. Deze positie heeft Makkum te danken aan de ligging aan het IJsselmeer, voorheen de Zuiderzee. Na de aanleg van de Afsluitdijk, dit jaar 75 jaar geleden, maakte de natuurlijke vaargeul plaats voor een gebaggerde geul. Deze vaargeul vormt een bron van zorg voor de scheepsbouw omdat we de geul regelmatig moeten baggeren om op diepte te blijven. Vooral de schepen die gebouwd worden bij de Koninklijke De Vries Makkum hebben vaak een behoorlijke diepgang.Daarom hebben we gezocht naar een structurele oplossing en met de ondertekening van de overeenkomst met de Staat der Nederlanden is deze gevonden. Daarbij neemt de gemeente de onderhoudsplicht van de vaargeul over van het Rijk. De gemeente is daarbij verplicht de vaargeul op een diepte van minus 4.50 meter NAP te houden. De gemeente heeft vervolgens een overeenkomst met Arcadis gesloten waarbij de gemeente de onderhoudsplicht heeft overgedragen aan Arcadis.

Geen opmerkingen: