Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

maandag 6 augustus 2007

Hoe het allemaal begon


Een foto van ‘toen’, met op de achtergrond het witte gemaal ‘Lely’, genoemd naar Ingenieur Lely. Als minister van Waterstaat was hij nauw betrokken bij de plannen voor de drooglegging van de Wieringermeer en de realisatie van de Afsluitdijk. In 1920 vinden hiervoor de eerste tastbare handelingen plaats. Met de zogeheten ‘beteugeling van het Amsteldiep’ worden de diepste geulen in de bodem van de toekomstige Wieringermeerpolder gedicht.
Vanaf 1925 zorgt de drooglegging van dit deel van de Zuiderzee voor een sterke toename van de bedrijvigheid in Medemblik. De toegestrooomde arbeiders worden onder meer gehuisvest in noodvoorzieningen langs de spoorlijn achter de dijk van Medemblik. Ook verrijzen er houten gebouwen voor de huisvesting van de Zuiderzeewerkers. Het Lelygemaal is kenmerkend voor de bouwstijl rond 1925. Ook de sluiscomplexen in de Afsluitdijk zijn in dezelfde sobere kenmerkende stijl gebouwd. In 1930 werd dit electrisch gemaal in gebruik genomen.
X

Geen opmerkingen: