Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

zaterdag 8 september 2007

Afsluitdijk energiebron voor Noorden

Leeuwarden - De Afsluitdijk kan hét voorbeeld worden van de nieuwe manier om met water om te gaan. De hoognodige versterking van de dijk zou gepaard moeten gaan met de aanleg van een voorziening voor duurzame energiewinning. Huishoudens in Fryslân, Groningen en Drenthe zouden van die energie kunnen worden voorzien.
Het kabinet wil hierover uiterlijk in 2010 een besluit nemen, zei staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) gisteren bij de presentatie van haar Watervisie.
De Afsluitdijk voldoet na 75 jaar niet meer aan de veiligheidsnormen en moet hoger en sterker worden. Huizinga wil van die opknapbeurt een van de eerste voorbeelden maken van de nieuwe manier van omgaan met water zoals die in de Watervisie is vastgelegd. Overal waar watermaatregelen worden genomen, wil zij de kans grijpen om daar meer aan te verbinden. In het geval van de Afsluitdijk kan dat de aanleg van stromingsturbines zijn of een centrale die energie opwekt bij de overgang van zoet naar zout water, ‘blue energy’ geheten. ,,Een mogelijkheid om alle huishoudens in de drie noordelijke provincies van energie te voorzien.”

Wat is blue Energy

Over een ionselectief membraan (3) dat zee- en rivierwater van elkaar scheidt stelt zich een membraanpotentiaal in van ongeveer 80 mV. Dit kleine spanningsverschil wordt verhoogd door het in serie plaatsen van de compartimenten, alternerend gescheiden door anion- en kationselectieve membranen. Het totale spanningsverschil wordt daardoor groter en kan gebruikt worden om elektriciteit te genereren. De buitenste compartimenten worden via een extern elektrisch circuit met elkaar verbonden en het opgebouwde potentiaal verschil wordt omgezet in een elektronenstroom. Door zee- en rivierwater op deze geavanceerde manier te mengen wordt elektriciteit geproduceerd zonder schadelijke emissies zoals CO2, NOx en SOx. Bovendien zijn de grondstoffen gratis en vrijwel ongelimiteerd beschikbaar.

Overigens is Huizinga niet de eerste die zich hierover buigt; het watertechnologisch instituut Wetsus in Leeuwarden experimenteert met alternatieve opwekking, daar waar zoet water direct overgaat in zout.
De Watervisie is bedoeld om verder te kijken dan de huidige generaties. ,,De klimaatverandering vormt voor Nederland een behoorlijke bedreiging. Een zeespiegelstijging van 85 centimeter in een eeuw is gigantisch”, schetste Huizinga de toekomst. Zij wil daarom af van de benadering om de hogere waterstanden met hogere dijken te compenseren. Het water vraagt om een samenhangende oplossing waarbij niet alleen naar techniek moet worden gekeken.
Deltacommissie
Om die reden stelt het kabinet een Deltacommissie in. Deze commissie zal niet alleen waterdeskundigen bevatten, maar ook specialisten uit andere sectoren, zoals economie en ruimtelijke ordening. De commissie zal buiten de bestaande kaders om moeten nadenken over een antwoord op de waterproblemen van de komende twee eeuwen. Volgende week maakt Huizinga bekend wie de voorzitter van de commissie wordt.
In 2008 verwacht de regering een advies van de commissie over de duurzame inrichting van het Nederlandse kustgebied, waarbij ook mogelijkheden als de aanleg van een rif of nieuwe eilanden voor de kust worden meegenomen.

Geen opmerkingen: