Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

vrijdag 30 november 2007

Rijkswaterstaat verlengt inschrijftermijn prijsvraag Afsluitdijk

Gouda - De inschrijftermijn voor de prijsvraag ‘Afsluitdijk van de Toekomst’ is verlengd. Studenten hebben nu tot 23 mei 2008 de tijd om een nieuw ontwerp voor de bekendste waterkering van Nederland te maken. De organisatoren Rijkswaterstaat en CURNET hebben daartoe deze week besloten. Aanvankelijk moesten de inzendingen eind februari binnen zijn. Dankzij de verlenging kunnen nu ook studenten die in het voorjaar afstuderen aan de prijsvraag deelnemen. Rijkswaterstaat zoekt onder de titel ‘Afsluitdijk van de Toekomst’ naar creatieve ontwerpen voor de 75-jarige waterkering. Studenten wordt onder meer gevraagd het 32 kilometer lange dijklichaam een nieuwe, extra functie te geven. De winnaar gaat de geschiedenis in als ontwerper van de nieuwe Afsluitdijk en wint een reis naar Australië ter waarde van 5000 euro. De Rijksdienst daagt de nieuwe generatie professionals uit om de dijk met een innovatief ontwerp klaar te maken voor de toekomst. De jury kijkt daarbij niet alleen naar de noodzakelijke verbetering van de veiligheid en het vergroten van de spuicapaciteit, maar ook naar nieuwe functies voor het dijklichaam, bijvoorbeeld als woningbouwlocatie of als energievoorziening. Inzendingen worden onder meer beoordeeld op de aspecten klimaatbestendigheid, toekomstgerichtheid en maakbaarheid. Vooral die laatste is volgens de organisatoren erg belangrijk; Rijkswaterstaat zoekt ontwerpen die innovatief en vernieuwend zijn, maar tegelijkertijd ook realistisch en uitvoerbaar. In principe wordt het winnende ontwerp uitgevoerd. Behalve de eerste prijs van 5000 euro is er e en tweede van 2000 euro en een derde van 1000 euro. De prijsuitreiking is in juni 2008. Meer informatie is te vinden op www.afsluitdijkvandetoekomst.nl Hier is ook een aanmeldformulier te vinden.

Bron: Infrasite

Geen opmerkingen: