Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

donderdag 13 december 2007

Einde visserij tekent zich in 1927 af

ELBURG - Hoe stond Elburg er in 1927 voor? Die vraag prikkelde de nieuwsgierigheid van vier 5-vwo scholieren in Elburg dermate dat zij hun pijlen richtten op het jaartal waarin zich volgens hen het einde van de visserij in Elburg zich aandiende.

Door Roel Kleine Stentor 15 december 2007

Die conclusie trokken Marcel Heiwegen, Albert-Jan van Olst, Leon de Bunte en Jan van Olst uit de perikelen die speelden in dat jaar.Zij stelden dit vast aan de hand van berichtgeving over de naderende afsluiting van de Zuiderzee.Elburg had in 1927 2792 inwoners en dat waren er 108 minder dan in het jaar daarvoor.De scholieren gingen na dat er in een jaar eerder maar liefst 278 inwoners uit Elburg waren vertrokken. Dat had weer te maken met de start van de aanleg van de Afsluitdijk. Elburg namelijk dreef voornamelijk op de visserij als belangrijkste inkomstenbron en die dreigde op te drogen als de Zuiderzee zou worden afgesloten.De afname van de bevolking was zo snel verklaard, want met het oog op de toekomst trokken veel Elburgers naar de industriesteden in de Zaanstreek en Twente om daar emplooi te vinden.Ook in de plaatselijke politiek speelden de visserijproblemen een rol van betekenis, meldden de scholieren in hun onderzoek.Maar niet alleen de politiek, ook het geloof speelde een voorname rol in politiek Elburg. Als voorbeeld duikelden de vwo-leerlingen onder anderen een bericht op over de spreekbeurt van R.A. den Ouden op een avond van de Anti Revolutionaire kiesvereniging. Hij ging in op de felle politieke strijd die er geleverd werd in Elburg tussen de Christelijk Historische Unie(CHU) en de Hervormd Gereformeerde Staatspartij."Wij vonden dit bericht erg typerend voor de veranderingen tussen die tijd en de tijd waarin we nu leven. Duidelijk is dat geloof toen een erg belangrijk aspect was in het politieke leven. Er werd een samenkomst voor bijeengeroepen'', aldus de scholieren in hun onderzoek.

Geen opmerkingen: