Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

vrijdag 11 januari 2008

Brainstormen over Afsluitdijk van start

FRANEKER - In De Koornbeurs in Franeker is donderdagavond de aftrap gedaan voor een viertal brainstormsessies over de aanpak van de Afsluitdijk. De idee├źn varieerden van een bos op de Afsluitdijk tot een innovatiecentrum voor de kweek van zeegroenten.
De Afsluitdijk heeft een opknapbeurt nodig en velen willen die gelegenheid aangrijpen om iets meer met de wereldberoemde dijk te doen. Een denktank onder leiding van commissaris van de koningin Ed Nijpels inventariseert de komende weken tijdens vier expertbijeenkomsten wat voor plannen er bestaan.

Er werd een plan geopperd voor een getijdencentrale die stroom kan opwekken uit eb en vloed. De turbines van de centrale kunnen tevens dienen als pomp, zodat er een gemaalfunctie ontstaat.
De Waddenvereniging pleitte voor een 'open' Afsluitdijk, die open en dicht kan zoals de Westerscheldekering. Dat zou de Waddenzee ondieper maken, zodat de golfslag geremd wordt. Ook zou de natuur er garen bij spinnen.
Tot 7 januari vinden er nog drie openbaar toegankelijke expertbijeenkomsten plaats, over duurzame energie, de beleving en de morfologie (bodemvorming) van de Afsluitdijk. Op 14 maart is er een symposium waar de resultaten gepresenteerd en besproken worden. Daarna zullen marktpartijen onderzoeken welke plannen haalbaar en betaalbaar zijn. De denktank van Nijpels brengt eind 2008 advies uit aan het kabinet.

Bron: Leeuwarder Courant 10 januari 2008

Geen opmerkingen: