Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

donderdag 17 januari 2008

Centrale Afsluitdijk werkt op water

DEN OEVER - Rijkswaterstaat en energiebedrijf Eneco hebben vergevorderde plannen voor een energiecentrale aan de Afsluitdijk die werkt op het verschil tussen zoet water uit het IJsselmeer en zout water uit de Waddenzee. Het plan is gepresenteerd op een bijeenkomst over de toekomst van de Afsluitdijk.Het principe gaat uit van het verschil in geladen deeltjes tussen zoet en zout water. Door beide wateren langs elkaar te laten stromen met een speciaal membraan (een soort filter) ertussen, komt electriciteit vrij. Het gebruikte water stroomt daarna als brak water weer de centrale uit, enkele graden koeler dan vóór het proces.De methode is al langer bekend, maar pas recentelijk kunnen de membranen die nodig zijn, voor een lage prijs gemaakt worden. Stroom uit een zoet- en zoutwatercentrale wordt daarmee goedkoper dan windenergie. De centrale zou kunnen voorzien in de stroombehoefte voor alle huishoudens in drie noordelijke provincies. De komende tijd wordt getest of de membranen stevig genoeg zijn. Deze studie wordt halverwege dit jaar afgerond. Vervolgens wordt een kleine installatie van 10-50 kiloWatt gebouwd om de technologie onder praktijkomstandigheden te testen. Deze testen lopen tot 2010. Als die testen goed uitpakken, wordt de centrale uitgebreid naar een capaciteit van 1000 kW, en uiteindelijk naar 200 MW.

Bron: RTV Noord Holland

Geen opmerkingen: