Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

woensdag 16 mei 2007

Nieuw Land Erfgoedcentrum met tentoonstelling 'De Verbinding - 75 jaar Afsluitdijk'Lelystad - Op 28 mei 1932 om 13.02 uur werd de Afsluitdijk gesloten. De dijk vormde een belangrijk onderdeel van een plan dat ir Cornelis Lely in 1891 had opgesteld. Het was een ambitieus plan: de Zuiderzee zou worden afgesloten door een dijk tussen Noord-Holland en Friesland, zodat de zoute Zuiderzee zou veranderen in een zoet IJsselmeer. Binnen dit IJsselmeer zouden vier grote polders worden aangelegd.


In 'De Verbinding - 75 jaar Afsluitdijk' wordt u meegenomen naar het verleden van de Afsluitdijk, met name als verbinding tussen het westen en noorden van Nederland. Nieuw Land Erfgoedcentrum heeft voor een jong en oud publiek een bijzondere tentoonstelling samengesteld waarin 5 thema's rond de Afsluitdijk, op spectaculaire wijze vormgegeven, worden belicht. Prachtig beeldmateriaal in de vorm van foto's, filmopnames en kaarten geeft een caleidoscopisch beeld van een dijk die meer is dan een scheiding van water en land. De tentoonstelling wordt op 28 mei geopend om 13:02 uur, precies 75 jaar nadat de dijk in 1932 officieel werd gedicht. Afsluitdijk als verbinding Eén van de eerste voorstanders van de aanleg van een Afsluitdijk was jonkheer P. Opperdoes Alewijn, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. In 1866 stelde hij voor een dergelijke dijk te bouwen, ten behoeve van kustverdediging en landaanwinning. Eveneens stelde hij voor een treinverbinding aan te leggen over deze dijk. Zijn dijk kwam er niet, maar wel kwam er een treinverbinding tussen Enkhuizen en Stavoren. Bouw van de Afsluitdijk Op 29 juni 1920 werd begonnen met de bouw van de Afsluitdijk. De dijk bestaat in feite uit twee stukken, die van elkaar worden gescheiden door het voormalige eiland Wieringen. De kortste, de Amsteldiepdijk, werd op 31 juli 1924 gesloten. Het tweede stuk, de dertig kilometer lange Afsluitdijk tussen Den Oever en Zurich, werd op 28 mei 1932 gesloten. Kunstwerken, sluizen en gemalen In de Afsluitdijk werden sluizen gebouwd voor het spuien van overtollig water van het IJsselmeer naar de Waddenzee en het doorlaten (schutten) van schepen. Bij de bouw van de sluizen werd rekening gehouden met het oorspronkelijke idee om over de Afsluitdijk zowel een spoorweg als een autoweg aan te leggen. De autoweg is er gekomen, de treinverbinding kwam nimmer tot stand. Flevolijn, Hanzelijn en Zuiderzeelijn De beoogde spoorverbinding tussen het westen en noorden van Nederland is voor een belangrijk deel gerealiseerd in de IJsselmeerpolders. De tentoonstelling besteedt aandacht aan de Flevolijn, de Hanzelijn en de ideeën voor een Zuiderzeelijn, die de Randstad met Groningen zal verbinden. Monument van Dudok Bijzondere aandacht in de tentoonstelling krijgt het monument van architect W.M. Dudok. Toen op 25 september 1933 de verkeersweg over de Afsluitdijk officieel werd geopend, bood de bouwer van de dijk, de Maatschappij ter Uitvoering van Zuiderzeewerken, de Staat der Nederlanden dit monument aan. Het werd op ongeveer zes kilometer van Den Oever gebouwd, op de plek waar de laatste opening in de dijk, de Vlieter, werd gedicht. De expositie toont enkele interessante schetsen van Dudok. "De Verbinding -75 jaar Afsluitdijk" is de grote thematentoonstelling van Nieuw Land in het jaar 2007 en duurt tot 22 november. Nieuw Land Erfgoedcentrum informeert een breed scala van doelgroepen over het culturele erfgoed van de provincie Flevoland en het Zuiderzeeproject. Nieuw Land is het kenniscentrum van de Flevolandse geschiedenis en manifesteert zich als studiecentrum van het fenomeen 'polder'. Nieuw Land Erfgoedcentrum is gevestigd aan de Oostvaardersdijk 01-13 te Lelystad en kan gemakkelijk per bus (lijn F) worden bereikt vanaf NS-station Lelystad. Wie per auto komt, kan gebruik maken van de parkeerplaatsen bij Bataviastad.

Geen opmerkingen: