Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

woensdag 16 mei 2007

Verborgen historie jubilerende Afsluitdijk

Wie op de Afsluitdijk rijdt, passeert de Lorentzsluizen. De cruciale rol van de vermaarde Nederlandse natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928), Nobelprijswinnaar en leermeester van Einstein, bij de afsluiting van de Zuiderzee is niet algemeen bekend.
Ter gelegenheid van 75 jaar Afsluitdijk presenteert de wetenschapshistoricus Anne Kox, biograaf van Lorentz, deze verborgen geschiedenis van de totstandkoming van de Afsluitdijk.
In juni 1918 werd de Zuiderzeewet door het parlement aangenomen. Deze wet van minister Cornelis Lely voorzag in afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. Op aandringen van de Tweede Kamer stelde Lely in juli 1918 een commissie in die moest onderzoeken hoe de afsluiting van de Zuiderzee de waterstanden in de Waddenzee zou beïnvloeden.
Over dit punt bestond grote onenigheid onder de deskundigen: schattingen van de verwachte verhoging liepen uiteen van 15 centimeter tot 4 meter. Voorzitter van de commissie werd de 65-jarige Hendrik Lorentz, de internationaal befaamde natuurkundige.
Voor Lorentz betekende dit een periode van acht jaar vrijwel onafgebroken werk waarin hij eigenhandig een stromingsmodel voor de open en de gesloten Zuiderzee opstelde en vervolgens de methode uitwerkte om te berekenen hoe de Afsluitdijk de waterstanden zou beïnvloeden. Lorentzs aanpak was geheel nieuw en heeft later ook een belangrijke rol ge speeld bij andere waterloopkundige projecten, zoals de Deltawerken.
De Leeuwarder Courant en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden nodigen belangstellenden uit voor de lezing van professor Anne Kox op woensdag 23 mei in Trebol in Harlingen (aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, entree gratis). Belangstellenden kunnen zich aanmelden per e-mail: debat@leeuwardercourant.nl of telefonisch: 058-2845655.

Bron: weblog Leeuwarder Courant

Geen opmerkingen: