Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

donderdag 25 oktober 2007

Lesmateriaal beschikbaar over Afsluitdijk

Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk is in samenwerking met het Kazemattenmuseum, Nieuw Land Erfgoedcentrum en Rijkswaterstaat lesmateriaal ontwikkeld over de Afsluitdijk met als titel "Een streep door de zee" dat gratis wordt aangeboden aan scholen. Het gratis lesmateriaal bestaat uit een dvd, een basis- en een werkboek, waarin verleden, heden en toekomst van de Afsluitdijk worden belicht. Als extra verdieping in het leven aan de Zuiderzee vóór de bouw van de Afsluitdijk kunt u met leerlingen uit groep 7 en 8 een bezoek brengen aan het Zuiderzeemuseum. Via een speciaal ontwikkeld educatief programma met als titel “De verdwenen wereld” kruipen uw leerlingen in de huid van een journalist en gaan zij op onderzoekstocht door het museum. Het gratis lesmateriaal is vanaf 1 november te downloaden van de site www.zuiderzeemuseum.nl
Bron: Zuiderzeemuseum

Geen opmerkingen: